Logo ZSBiO Biłgoraj Powiatowa Kryta pływalnia w Biłgoraju

Logo Powiat Biłgorajski

Cennik wejść na Krytą Pływalnię w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Lp

OPIS USŁUGI

CZAS TRWANIA

UPRAWNIENI

DO KORZYSTANIA

CENA USŁUGI BRUTTO

1

Bilet NORMALNY 60

60 min.

wszyscy

20 zł (8%Vat)

2

Bilet NORMALNY 90

 90 min.

wszyscy

28 zł (8%Vat)

3

Bilet ULGOWY 60

60 min

Dzieci, młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
weterani wojenni oraz emeryci i renciści, z ważną legitymacją
lub innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki 

15 zł (8%Vat)

4

Bilet ULGOWY 90

90 min.

Dzieci, młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
weterani wojenni oraz emeryci i renciści, z ważną legitymacją
lub innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki 

18 zł (8%Vat)

5

Bilet NORMALNY 60 z Kartą Dużej Rodziny

60 min

Dla posiadaczy:
 - Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
2014 roku o karcie dużej rodziny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2424 z późniejszymi zmianami)
- karty w ramach powiatowego programu „Karta  Dużej Rodziny 3+/ Rodziny Zastępczej 3+”

 

17 zł (8%Vat)

6

Bilet NORMALNY 90 z Kartą Dużej Rodziny

90 min.

Dla posiadaczy:
 - Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
​2014 roku o karcie dużej rodziny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2424 z późniejszymi zmianami)
- karty w ramach powiatowego programu „Karta  Dużej Rodziny 3+/ Rodziny Zastępczej 3+”

24 zł (8%Vat)

7

Bilet ULGOWY 60 z Kartą Dużej Rodziny

60 min

Dla posiadaczy:
 - Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
​2014 roku o karcie dużej rodziny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2424 z późniejszymi zmianami)
- karty w ramach powiatowego programu „Karta  Dużej Rodziny 3+/ Rodziny Zastępczej 3+”

13 zł (8%Vat)

8

Bilet ULGOWY 90 z Kartą Dużej Rodziny

90 min.

Dla posiadaczy:
 - Karty Dużej Rodziny wydanej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
​2014 roku o karcie dużej rodziny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2424 z późniejszymi zmianami)
- karty w ramach powiatowego programu „Karta  Dużej Rodziny 3+/ Rodziny Zastępczej 3+”

16 zł (8%Vat)
9 Przekroczenie czasu do 10 min wszyscy gratis

10

Przekroczenie czasu przy bilecie NORMALNYM

Od 11 min, każda następna minuta płatna

wszyscy 1 zł (8%Vat)
11 Przekroczenie czasu przy bilecie ULGOWYM oraz z Kartą Dużej Rodziny - Dzieci, młodzież do 26 lat z ważną legitymacją szkolną lub studencką, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
weterani wojenni oraz emeryci i renciści, z ważną legitymacją
lub innym dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki 
50 gr (8%Vat)
12 Zgubienie lub uszkodzenie transpondera (opaski) - - 20 zł (23%Vat)
13 Zgubienie lub uszkodzenie klucza do szafki - - 10 zł (23%Vat)

 

 

OBOWIĄZUJE OD 08 MAJA 2024r