**************

Uwaga zmiana harmonogramu wejść na bilety.
Szczegóły w zakładce
WEJŚCIA NA BILETY

**************

Sprawozdanie z badań wody basenowej z dnia 20.03.2018

**************


Dzieci i młodzież szkolna - 5zł/godz.
Dorośli - 5zł/30min.
Bilet rodzinny – 7zł/30min.(bilet rodzinny = dorosły + dziecko do 18 roku życia)

ZAPRASZAMY!!!

 

**************

 

Aktualizacja 23.03.2018r r