**************

Na mocy ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2020 r z krytej pływalni korzystać mogą:

1.      Dzieci i młodzież w ramach zajęć szkolnych

2.      Kluby sportowe w ramach zajęć sportowych przygotowujących do współzawodnictwa sportowego

3.      Uczestnicy zajęć nauki pływalnia realizowanych przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0

Wejścia indywidualne na krytą pływalnię
zawieszone do odwołania

**************

Zasady dla rodziców dzieci korzystających z obiektu Krytej Pływalni

**************

Zasady korzystania z pływalni dla szkół, klubów sportowych oraz szkół nauki pływania (grupy zorganizowane)

**************

Zasady korzystania z pływalni w czasie pandemii

**************

Zasady korzystania z sali gimnastycznej w czasie pandemii

**************

Uwaga posiadacze kart wstępu na krytą pływalnię!

Termin ważności wszystkich kart wstępu na krytą pływalnię upływający w okresie przestoju pływalni, zostanie  przedłużony do końca 2020 roku.

**************

Sprawozdanie z badań wody basenowej prób pobranych dnia 06.11.2020r

**************

Drodzy Klienci

Uprzejmie informujemy, że kryta pływalnia przy ulicy Cegielnianej 24
uczestniczy  w powiatowym programie
„KARTA DUŻEJ RODZINY 3+/ RODZINY ZASTĘPCZEJ 3+”
dla rodzin wielodzietnych i wielodzietnych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Biłgorajskiego

Szczegóły..

**************

 

Aktualizacja 12.11.2020 r